Saara

Saara kirjoittaa ja tanssii näkyviin tarinoita toisesta maailmasta, sekä ohjaa luovuuden äärelle.

 

Hän on intuitiivinen luovuudenherättelijä, mielikuvituksekas kauneuden huomaaja. Luova kirjoittaja, runoileva tanssitaiteilija, jonka omanlaisensa liikekieli ammentaa muun muassa nykytanssista ja butotanssista.

Ohjatessaan häntä kiinnostaa eritoten butotanssin, somaattisten harjoitteiden sekä luovan kirjoittamisen yhdistäminen. Ohjaaminen luovuuden virran äärelle, ”tyhjyyden paikkaan”.

 

Saara opiskelee filosofian pääaineen maisterintutkintoa, jota täydentää lisäksi taiteiden tutkimuksen ja estetiikan opinnoilla. Lisäksi hän on tehnyt sivuaineenaan tanssipedagogiikan opintoja. Tanssi onkin läsnä kaikessa. Kirjoittaminen on läsnä kaikessa. Kaikki kietoutuu ja vaikuttaa kaikkeen tekemisessä.

 

Edellisiä opintoja hänellä on muun muassa luovan kirjoittamisen saralta, sekä keramiikka-artesaanin tutkinto. Saara hyödyntääkin taiteilijana monipuolista historiaansa, jossa kaikki on kytköksissä.

Kuva: Jacky Law